Tarieven

Wat kost een videofilm? Dat  is een veel gehoorde vraag. Hier kan ik eigenlijk geen paraat antwoord op geven, want het hangt van veel aspecten af wat betreft wensen van de afnemer en de mate van bewerking in het proces.
Ook komt het misverstand voor dat er wordt gedacht dat hoe korter een film,  hoe goedkoper, want sneller gemaakt. Dat kan, maar bedenk wel dat bijvoorbeeld een reclamefilm op televisie met de duur van 15 of 30 seconden, budgetten aan de orde kunnen komen waar nogal veel Nederlandse speelfilmproducenten jaloers op zouden kunnen zijn.
Dus deze criteria dekt de lading ook niet altijd. Een goed uitgangspunt zou zijn als men een realistische inschatting kan maken van de duur en de complexiteit van werkzaamheden in de postproductie. Doorgaans kost de postproductie, de edit,  meer tijd dan de video-opnamen.
Hoeveel uren of dagen zou het edit-proces kunnen duren? Welke aspecten dienen aandachtig aan bod te komen? Bijvoorbeeld: moet er een uitgebreide geluidsbewerking of –nabewerking plaatsvinden? Of kleurcorrectie/stilering als nabewerking op grote schaal. Is er sprake van meercameraregistratie? Noem maar op. Een standaard reportage hoeft niet zoveel toeters en bellen in te houden, het betreft meestal een één-camera-live-event-registratie op één -of zeer beperkt aantal locaties en kan ook qua videovormgeving sober zijn. Ja, het maakt ook uit of de opdrachtgever snel besluiten kan nemen en dat er in economische mate de hoeveelheid videobeelden (met goed geluid) zijn vastgelegd. Met hoeveel mensen wordt er op de set gedraaid? Op hoeveel uiteenlopende locaties word er gefilmd? Hoeveel expertise moet er aangesproken worden en ook zoals eerder genoemd, ook in de postproductie?
Uiteraard tevens van invloed op de prijs is de marktwaarde van de filmmakers (zowel die met een primaire verantwoordelijkheid als die met een secundaire, zoals crew ‘on demand’).
Ik kan als filmmaker kan na aanleiding van een gesprek met de klant een inschatting maken wat de beoogde film zou kunnen gaan kosten. Die beraming als schatting leg ik vast in een rapportage die men ook als een proforma-factuur ofwel een concept-factuur zou kunnen beschouwen, daarin de prestatie gespecificeerd met werkzaamheden en ook wat ruimte voor onvoorziene kosten. Dat als voorstel, alvorens tot een overeenstemming te komen.
Noch ik, noch de klant willen natuurlijk ongewenste verrassingen ervaren. Daarom is een heldere inventarisatie op basis van de wensen en uiteindelijk een overeenkomst op papier (via email) met prestatie en tegenprestatie weergegeven, praktisch voor wat men kan verwachten.